Projekty energetyczne

Tworzymy ekologicznie

Projektujemy i realizujemy kompleksowe projekty przy elktrowniach wodnych

1. Projekty i realizacje małych elektrowni wodnych.

 

2. Czyszczarka Brąswałd.

 

 

3. Czyszczarka Hronska Dybrava Słowacja.

 

 

4. Czyszczarka Krzywaniec.

 

 

5. Czyszczarka Lidzbark. 

 

 

6. Czyszczarka Oława.

 

 

7. Czyszczarka Żywiec.

 

 

8.  Jaz Rościno.

 

 

9. Czyszczarka Krzynia. 

 

 

10. Czyszczarka Struga.