Projekty energetyczne

Tworzymy ekologicznie

Projektujemy i realizujemy kompleksowe projekty przy elktrowniach wodnych

 

  Oferta

  Projekty elektrowni wodnych 
Realizujemy projekty, wdrożenia oraz budowy małych elektrowni wodnych.
  Projekty Konstrukcji Stalowych - tworzymy projekty dla urządzeń hydrotechnicznych, realizujemy budowę oraz modernizację starych konstrukcji.

Projekty urządzeń pomocniczych dla elektrowni wodnych - czyszczarki przejezdne z teleskopem jedno i wielostopniowym, czyszczarki stacjonarne jednym i dwoma ramionami, projektowanie i produkcja zasuw i klap dla jazów i zapór wodnych.

 
Prototypownie nowych urządzeń - projektowanie i wdrażanie innowacyjnych projektów.
  Uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń.

 

1. Projektowanie i  nadzory budowlane

 • elektrowni wodnych
 • jazów
 • powierzchniowych ujęć  wodnych
 • przepławek
 • przepławek
 • wind wodnych
 • pływających i stacjonarnych kierownic zanieczyszczeń 

2. Projektowanie i produkcja czyszczarek krat

 • czyszczarki stacjonarne jednym i dwoma ramionami
 • czyszczarki przejezdne z teleskopem jedno i wielostopniowym

3. Projektowanie i produkcja zasuw i klap dla jazów i zapór wodnych

 • zasuwy jednopłaszczowe 
 • zasuwy dwudzielne
 • klapy
 • z napędami hydraulicznymi i mechanicznymi.

4. Opracowania projektowe z zakresu hydrotechniki

 • projekty budowlane
 • operaty wodnoprawne
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • branżowe projekty wykonawcze w zakresie budowlanym, mechanicznym, elektrycznym.
 • ekspertyzy techniczne
 • koncepcje programowo przestrzenne.

5. Projektowanie i wdrażanie innowacyjnych projektów 

 

 

 

Do pobrania katalogi z naszą ofertą:
1. Katalog BTD & MADEX sp. z o.o.
2. Katalog ogólny - Teleskopowych automatycznych czyszczarek krat.